CO CHYSTÁME VE ŠKOLNÍM ROCE

2016-2017

 

V MŠ HRADISKOVÁ-na odloučeném pracovišti MŠ NÁBŘEŽNÍ 

 

ZÁŘÍ  
6.9.   Schůzka pro rodiče
14.9.   Letem světem - hudební program Jiřího Bílého

ŘÍJEN

5.10. Divadlo v knihovně – p. Havel
Společné odpoledne s rodiči

LISTOPAD

5.11. Pohádka O kamarádství – Divadlo Úsměv
8.11. Fotografování – Fotodienst Brno
23.11. Vyprávění Šamanského bubnu - Muzikoterapie

PROSINEC

Rozsvícení vánočního stromku – společně s rodiči
Vánoční jarmark v ZŠ
Přijde k nám Mikuláš
Posezení u stromečku s programem a nadílkou
Vánoční vystoupení ZUŠ

LEDEN

Přejeme na tři krále

ÚNOR

Maškarní karneval v MŠ
Lyžařský kurz

BŘEZEN

Návštěva v ZUŠ
Morena – vítání Jara
Plavecký výcvik
Návštěva místní knihovny

DUBEN

Návštěva ZŠ – předškoláci do první třídy
Beseda s rodiči předškoláků (p. Mikysková)
Velikonoční koledování v MŠ
Rej čarodějnic

KVĚTEN

Výlet do světa

Program pro maminky k jejich svátku

ČERVEN

Den dětí
Slavnostní pasování předškoláků
Loučení s MŠ a kamarády

  

 

 

 

 

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.