MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADISKOVÁ

                                              Hradisková 619, Jablonné nad Orlicí

 

 

Informace pro rodiče

o provozu naší MŠ od 1.9.2020

-         Provoz obou pracovišť MŠ je od 6.30 do 16.00 hodin

-         Provoz jednotlivých tříd:

  • Berušky: 6.30 – 16.00 hod
  • Koťátka: 7.30 – 16.00 hod (děti se schází v Beruškách)
  • Sluníčka: 7.00 – 16.00 hod (děti se schází v Beruškách)
  • Včeličky: 7.00 – 15.30 hod (děti se schází a rozchází v Sov.)
  • Sovičky: 6.30 – 16.00 hod

-         Děti si do MŠ přinesou:

  • Podepsaný hrníček na pitný režim
  • 2 balení papírových kapesníků
  • 1 zubní pastu
  • Podepsanou roušku v igelitovém sáčku

-         Provoz MŠ bude stejný jako byl před pandemií, tudíž bez omezení. Pokud nastanou nějaké změny, budou Vám včas oznámeny – sledujte naše webové stránky!!!

-         Při vstupu do MŠ Vás žádáme o dodržování hygienických opatření – desinfekce rukou

-         Roušky nejsou v MŠ povinné

-         V souladu s ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání.

Proto Vás důrazně žádáme, abyste do MŠ vodili děti pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či infekce (kašel, průjem, zvracení, přetrvávající rýma apod.)

-         Paní učitelky mají právo odmítnout převzít dítě s příznaky nemoci a budou požadovat potvrzení od dětského lékaře o bezinfekčnosti !!!!

Bc. Prokopcová Lenka

     ředitelka MŠ

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.