Platba školného

 

Informace ohledně placení školného

  • Školní úplata činí:            450,- Kč
  • Úplata a stravné je splatná do 15. dne v příslušném měsíci.
  • Všechny platby probíhají bezhotovostním převodem na číslo účtu: 224804163/0600
  • Je nutné zřídit si na účtu TRVALÝ PŘÍKAZ na maximální částku 1.300,- Kč (tato částka pokryje školné a stravné i v měsíci bez odhlášek) se splatností nejdéle do 15.8 daného roku
  • U předškolních dětí a dětí s odloženou školní docházkou je tato částka 900,- Kč (jelikož neplatí školné)
  • Platbu zasílejte pod svým variabilním symbolem
  • V posledním pracovním týdnu daného měsíce se načte i následující měsíc. Tzn. automaticky se Vám ze zaslaných peněz odečítá stravné a školné na celý následující měsíc (na konci srpna se odečte září)
  • V případě odhlášených obědů se Váš účet zvyšuje
  • V případě, že je Váš kredit na účtu vyšší než 2.500,- Kč – pozastavte na určitou dobu své trvalé příkazy
  • Opakované neuhrazení či nedodržení termínu těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Hana Matyášová

 

 

 

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.