Platba školného

 

Informace ohledně placení stravného a školného

 • Vaše dítě má stravné na celý měsíc přihlášeno, vy tedy pouze stravování
 • Odhlašování obědů se provádí elektronicky den předem nebo v daný den do 6.30 hodin na webových stránkách: strav.nasejidelna.cz/0223
 • V den zahájení nemoci máte nárok na odebrání oběda domů, v druhý a další den nemoci je již potřeba mít stravu odhlášenou
 • Strava se dá odhlásit pouze na 14 dní dopředu
 • Odhlašujte spíše po 14.00 hodině – do 14.00 hod je program většinou zablokovaný z důvodu práce paní vedoucí stravování v tomto programu
  • Pokud zákonní zástupci včas obědy neodhlásí, jsou povinni tuto nahlášenou stravu zaplatit!!!
  • Stravné činí:           celodenní – 38,- Kč

            děti s odloženou školní docházkou – 41,- Kč

 • Školní úplata činí:            450,- Kč
 • Úplata a stravné je splatná do 15. dne v příslušném měsíci.
 • Všechny platby probíhají bezhotovostním převodem na číslo účtu: 224804163/0600
 • Je nutné zřídit si na účtu TRVALÝ PŘÍKAZ na maximální částku 1.300,- Kč (tato částka pokryje školné a stravné i v měsíci bez odhlášek) se splatností nejdéle do 15.8 daného roku
 • U předškolních dětí a dětí s odloženou školní docházkou je tato částka 900,- Kč (jelikož neplatí školné)
 • Platbu zasílejte pod svým variabilním symbolem
 • V posledním pracovním týdnu daného měsíce se načte i následující měsíc. Tzn. automaticky se Vám ze zaslaných peněz odečítá stravné a školné na celý následující měsíc (na konci srpna se odečte září)
 • V případě odhlášených obědů se Váš účet zvyšuje
 • V případě, že je Váš kredit na účtu vyšší než 2.500,- Kč – pozastavte na určitou dobu své trvalé příkazy
 • Opakované neuhrazení či nedodržení termínu těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Hana Matyášová

 

 

 

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.