• PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY HRADISKOVÁ

 

Název školy :     Mateřská škola Hradisková

Adresa školy :     Hradisková 619, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Telefon :              465 642 291,   739 014 610
IČO :                     70984948
Ředitelka :           Lenka Prokopcová
Zřizovatel :          Město Jablonné na Orlicí
Typ MŠ :              celodenní s pravidelným provozem
Kapacita školy:      81 dětí
Provozní doba :     6:30  - 16:00 hodin
Využití MŠ pro další aktivity :
Logopedická poradna každé úterý od 13:00 – 17:00 hodin

 

Režimové požadavky

 Režim dne učitelky pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí.V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.

1.Nástup dětí  

 Je průběžný od 6,30 do 8,30 hodin a dále dle potřeby rodičů. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce.Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

2.Spontánní hry

 Probíhají celý den  - od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku .Prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

3. Samostatné a didakticky cílené činnosti

Probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházející z potřeb a zájmů dětí.

4. Pohybové aktivity
 • denně zdravotně zaměřené cvičení ( vyrovnávací,protahovací,uvolňovací , dechová,relaxační ) a pohybové hry
 • průběžné pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
 • 1 x týdně didakticky cílené pohybové činnosti
 • denně dostatečné zařazování pohybu  při spontánních hrách a pobytu venku
5. Pobyt venku

Trvá minimálně 2 hodiny denně ( 9:40 – 11:40 hodin ) dle počasí, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven.Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod – 10 st., při silném větru,dešti a při inverzích.

Pozemek pobytu venku : využíváme školní zahrady,vycházky

Údržba školní zahrady : posekání trávníků , zakrývání pískoviště, v létě dle potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti.

Způsob využití pobytu venku : spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

6. Odpočinek , spánek

Vychází z individuálních potřeb dětí. Po obědě cca 45 min. odpočívají všechny děti při čtení nebo poslech pohádky.Poté děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity ( klidné hry ).Děti odpočívají na matracích.O prádlo je pravidelně pečováno, povlékáno a provětráváno.

7. Stravování

MŠ má vlastní školní kuchyni, strava se dodává na jednotlivé kuchyňky.

 • svačiny se podávají v době od 8:30 do 9:00 hodin, odpoledne od 14:15 do 14:45 hodin. Kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají  a samy se obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené.
 • obědy se vydávají od 11:45 do 12:15 hodin.Polévky nalévají z mís p. učitelky, hlavní jídlo na talíře připravuje p. kuchařka.Dítě má právo žádat si o množství, starší děti používají příbory.Po obědě si děti po sobě uklidí nádobí,kuchařky utřou stolečky.

Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáháme dle potřeby p. učitelka.Cizí strávníci se v MŠ nestravují.

8. Pitný režim

Děti mají  v každé třídě celý den k dispozici tekutiny v nerezové konvici, ze které si mohou samy nalévat ( zajišťuje kuchařka ) a své hrnečky.Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy podle potřeby.Nápoje se obměňují – čaje,ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky.

9. Otužování
 • pravidelné větrání tříd
 • školnice sleduje vytápění tříd, redukuje přiměřenou teplotu
 • dostatečný pohyb venku
 • kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ
 • v létě mlhoviště a bazén na školní zahradě
 • předplavecký výcvik předšk.dětí
10.Nakládání s prádlem

Výměna prádla: ručníky 1x týdně nebo dle potřeby, ložní prádlo 1x za 21 dní
Prádlo se pere ve vlastní prádelně, čisté je uloženo ve skladu.

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti 2.5.2007

V Jablonném n.O. dne 31.9.2010                                                  Lenka Prokopcová,ředitelka MŠ

 

 

 • PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JABLONSKÉ NÁBŘEŽÍ

 Informace o zařízení 

Název školy :   Mateřská škola Hradisková
Adresa školy :  odloučené pracoviště, Jablonské nábřeží 8, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Telefon :           465 642 178,   731  764  010
IČO :                  70984948
Ředitelka :        Lenka Prokopcová
Zřizovatel :       Město Jablonné na Orlicí
Typ MŠ :           celodenní s pravidelným provozem
Kapacita šk.:    50 dětí
Prov.doba :      6.30  - 16.00 hodin
 
Využití MŠ pro další aktivity :

  Režimové požadavky 

Režim dne učitelky pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí.V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.

1.Nástup dětí 

Je průběžný od 6:30 do 8:30 hodin a dále dle potřeby rodičů. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce.Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

2.Spontánní hry

 Probíhají celý den  - od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku .Prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

3. Samostatné a didakticky cílené činnosti

Probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházející z potřeb a zájmů dětí.

4. Pohybové aktivity
 • denně zdravotně zaměřené cvičení ( vyrovnávací,protahovací,uvolňovací , dechová,relaxační ) a pohybové hry
 • průběžné pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
 • 1 x týdně didakticky cílené pohybové činnosti
 • denně dostatečné zařazování pohybu  při spontánních hrách a pobytu venku
5. Pobyt venku

Trvá minimálně 2 hodiny denně ( 9:45 – 11:45 hodin ) dle počasí, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven.Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod – 10 st., při silném větru,dešti a při inverzích.

Pozemek pobytu venku : využíváme školní zahrady,vycházky

Údržba školní zahrady : posekání trávníků , zakrývání pískoviště, v létě dle potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti.

Způsob využití pobytu venku : spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

6. Odpočinek , spánek

Vychází z individuálních potřeb dětí. Po obědě cca 45 min. odpočívají všechny děti při čtení nebo poslech pohádky.Poté děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity ( klidné hry ).Děti odpočívají na matracích.O prádlo je pravidelně pečováno, povlékáno a provětráváno.

7. Stravování

MŠ má vlastní školní kuchyni, strava se dodává na jednotlivé kuchyňky.

 • svačiny se podávají v době od 8.30 do 9.00 hodin, odpoledne od 14.15 do 14.45 hodin. Kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají  a samy se obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené.
 • obědy se vydávají od 11.45 do 12.15 hodin.Polévky nalévají z mís p. učitelky, hlavní jídlo na talíře připravuje p. kuchařka.Dítě má právo žádat si o množství, starší děti používají příbory.Po obědě si děti po sobě uklidí nádobí,kuchařky utřou stolečky.

Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby p. učitelka.Cizí strávníci se v MŠ nestravují.

8. Pitný režim

Děti mají  v každé třídě celý den k dispozici tekutiny v nerezové konvici, ze které si mohou samy nalévat ( zajišťuje kuchařka ) a své hrnečky.Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy podle potřeby.Nápoje se obměňují – čaje,ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky.

9. Otužování
 • pravidelné větrání tříd
 • školnice sleduje vytápění tříd, redukuje přiměřenou teplotu
 • dostatečný pohyb venku
 • kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ
 • v létě mlhoviště a bazén na školní zahradě
 • předplavecký výcvik předšk.dětí
10. Nakládání s prádlem

Výměna prádla : ručníky 1x týdně nebo dle potřeby, ložní prádlo 1x za 21 dní

Prádlo se pere ve vlastní prádelně, čisté je uloženo ve skladu.

  

Tento provozní řád nabývá účinnosti 2.5.2007

V Jablonném n.O. dne 1.9.2016                      Lenka Prokopcová, řed.MŠ

 

 

 

 

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.