20180418 0934211

Den Země

Každoročně slavíme v těchto dnech svátek Den Země, který nás upozorňuje na dopady ničení životního prostředí lidskou činností. Jelikož ani nám není jedno, jak to kolem nás vypadá - všude vidíme poházené odpadky (v příkopech, v lesích,..), přeplněné popelnice atd., rozhodli jsme se navštívit místní třídírnu odpadů, kde nám obsluha ochotně vysvětlila, jak s takovými odpadky nakládat a jak správně třídit. Viděli jsme, že to opravdu není zbytečné. Když budeme třídit zvlášť plasty, sklo, papír, kartony či bioodpad tak spousta odpadků se stane ještě užitečnými. Z plastů se dají vyrobit nové hračky, PET láhve, dokonce i oblečení, ze skla nové sklenice a láhve a z recyklovaného papíru si koupíme zase nové časopisy, noviny atd. Pomozte se tříděním odpadu, recyklujte i Vy, ať se nám tu všem žije zdravěji a lépe.

 

20180418 0925251

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.