Pondělní program s papoušky se nekonal, z důvodu špatné sjízdnosti silnic.

NOVÝ termín PONDĚLÍ 10.  12.  2018 v 9.30 hodin

 

 

Rok s rokem se sešel a Nábřežní mateřská školka opět uspořádala rozsvícení vánočního stromečku. 

V úterý 27. 11. se na zahradě školky rozezněl zpěv písniček, koled a rýmy říkadel. Společné setkání dětí, rodičů i prarodičů se neslo v již předvánoční atmosféře a dobré náladě. Přispělo k ní i výborné pohoštění, které si rodiče sami napekli a nachystali. Děkujeme jim za ochotu a spolupráci. Cukroví a jiné dobrůtky všichni zapíjeli teplým čajem, který všechny alespoň trochu zahřál. Sváteční odpoledne bylo příjemné, ale mrazivé. 

Přejeme vám všem příjemný a klidný advent  - spoustu milých chvil s nejbližšími - a pohodové přípravy na vánoční svátky.

- v odkazu fotografie z rozsvícení stromečku. Fotila paní Lenka Mikulová, děkujeme ji za ochotu. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.zonerama.com%2FLenkaPoselova%2FAlbum%2F4884661%3Fsecret%3D6dD7Ak1L9IjRAEy605j248cI6%26fbclid%3DIwAR2ZfqoIxz7_WEwo6GyviWLrBvsf54nFS7NwdP8jNXnXQpEqfVKXBtTYzwc&h=AT1i_qIgMdMLF85RN8QTmUqQLKw8AnA0bSQJKC3rmYDsjn99Y21rPjT9hVFwp1Ukp6P9d0D4q9rkKXUxc4MpqA5566Yf4Q0WXd7wlrGQVuFt3apkxlc_ouP3yBOLDqZUwkLO      

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.