MATEŘSKÁ ŠKOLA  HRADISKOVÁ

                                 HRADISKOVÁ 619,  JABLONNÉ   NAD   ORLICÍ

                                                

Hodnocení dotazníkového šetření pro rodiče,
které proběhlo v období – duben 2019

Rozdaných dotazníků: 60 ks

Vrácených dotazníků: 30 ks

Účast: 50 %

Otázka č. 1 a 2

Převážná většina odpovídajících rodičů je s výzdobou a vybavením MŠ spokojena. Na zahradě je navrhováno více prolézaček a dalších herních prvků.

Čistota v MŠ je také v pořádku.

Přijatá opatření:

V posledních pěti letech byly na zahradu zakoupeny tyto produkty:

-         lanová stezka (39.978,- Kč)

-         2 pružinová houpadla (25.243,- Kč)

-         další díl průlezky Housenky (29.016,- Kč)

I nadále chceme zahradu zvelebovat a doplnit o další herní prvky, bohužel jsme však závislí na finančních prostředcích a také každý herní prvek musí mít platný certifikát

 

Otázka č. 3 a 4

Informovanost rodičů o akcích MŠ prostřednictvím cedulí vyvěšených v šatnách a články na webových stránekách MŠ je dostatečná a rodiče s touto formou souhlasí.

Pokud se jedná o informace ohledně dětí, je toto zajištěno pomocí individuálních rozhovorů ředitelky nebo učitelek s rodiči. Tato forma většině rodičů vyhovuje.

Přijatá opatření

Někteří z rodičů podotýkají, že pokud se nezeptají, tak jim nikdo nic neřekne. Pokud jim paní učitelky nemají potřebu něco sdělovat, znamená to, že je vše v naprostém pořádku, jelikož drobné konflikty si řešíme přímo ve třídě společně s dětmi. Paní učitelky informují rodiče pouze o závažných problémech, které se vyskytnou a kde je velmi důležitá spolupráce s rodiči. K takovým situacím, naštěstí, nedochází moc často!

V září 2019 na informační schůzce paní ředitelka opět rodičům zdůrazní, aby se s jakýmkoli problémem obrátili na učitelky, nebo přímo na ni. Případná nedorozumění se vždy dají vyřešit nebo vysvětlit.

 

 

Otázka č. 6 a 8

S akcemi, které pořádáme pro rodiče a děti je většina rodičů spokojena a dostačující je i jejich počet během školního roku.

Činnosti, které rodiče v MŠ postrádají, byly jmenovány jazykové kurzy pro děti, jóga, saunování, logopedie a dopravní hřiště.

Přijatá opatření

Paní učitelka jógy je bohužel na Mateřské dovolené, tudíž kroužek jógy musel být zrušen. Do budoucna zkusíme s paní učitelkou opět spolupracovat. Logopedii p. učitelka Hrdinová ukončila z důvodu velmi malého zájmu rodičů o nápravu řeči jejich dětí. A také proto, že v Jablonném nad Orlicí tuto službu bezplatně nabízejí dvě vystudované paní doktorky logopedie.

Saunování a dopravní hřiště je bohužel mimo naše finanční možnosti.

 

 

Otázka č. 7

ŠVP MŠ četli až na pár vyjímek všichni rodiče, kteří odevzdali dotazník.

Přijatá opatření

Není zapotřebí

 

 

Otázka č. 9 a 10

Občasné domácí úkoly pro děti rodiče příliš nezatěžují, někteří i navrhují jejich vyšší počet.

Někteří rodiče nám nabízejí svou pomoc ve formě sponzorských darů, pomoci při opravě nebo úpravě MŠ, zahrady, exkurze, donáškou různého výtvarného materiálu, hraček, odrážedel apod.MOC DĚKUJEME !

Přijatá opatření

Na pedagogické radě paní ředitelka oznámí pedagogickému personálu názor rodičů ohledně úkolů, a přenechá jejich četnost na zvážení učitelek jednotlivých tříd.

Na webových stránkách je vyvěšen ČLÁNEK, kde je podrobně rozebráno, jak nám mohou rodiče konkrétně pomoci – je průběžně aktualizován. Sami rodiče se mohou domluvit přímo s p. učitelkami na třídách.

Pokud někdo přijde s konkrétním návrhem, budeme moc rádi. Přijmeme jakékoliv pozvání na exkurzi.

 

 

Otázka č. 11

Většina rodičů, kteří odevzdali dotazník je s naší prací spokojena – děkujeme za pochvalu, moc potěší. Objevilo se pár připomínek ohledně docházky nemocných dětí do MŠ, odměňování pomocí bonbónů, že jsou děti z vycházky špinavé a obsah jídelníčku.

Přijatá opatření

Ohledně docházky nemocných dětí do MŠ, byly zakoupeny informační plakáty, které budou vyvěšeny na začátku školního roku v každém pavilonu. A jako každý rok, bude na tento závažný problém při zářijové schůzce paní ředitelka upozorňovat a apelovat na rodiče. Na pedagogické radě probereme odměňování pomocí bonbónů a společně vymyslíme jinou formu. V případě, že si nepřejete, aby Vaše dítě dostávalo bonbóny, oznamte to prosím učitelkám na třídě. Ohledně vycházek – s dětmi je potřeba chodit do volné přírody, pobyt venku je k tomu určen a oblečení dětí by mělo být dle školního řádu k této činnosti přizpůsobeno. Slouží k tomu, aby si děti neustále zlepšovaly a rozvíjely svou hrubou motoriku, poznávaly své okolí, naučily se souznít s přírodou – probíhá prožitkové učení. Bohužel se při těchto činnostech stane, že se ušpiní. Mějte, proto prosím, oblečení pro pobyt venku a náhradní oblečen na místě k tomu určeném. Obsah jídelníčku byl řešen s paní vedoucí stravování.

Zpracovala ředitelka MŠ Bc. Lenka Prokopcová

Tato zpráva byla schválena Pedagogickou radou dne 24.6.2019

 

 

Otázky v dotazníku : 

1.    Jak hodnotíte budovu MŠ (výzdoba, vybavení, čistota)

2.    Jaká je vybavenost školní zahrady?

3.    Jste dostatečně informováni o plánovaných akcích MŠ?

4.    Jste dostatečně informováni o plánovaných akcích MŠ?

5.    Jaké činnosti má Vaše dítě nejraději? Doma, V MŠ

6.      Jaký máte názor na akce rodičů s dětmi? Jste spokojeni s jejich organizací?

7.    Četli jste Školní vzdělávací program MŠ, který se nachází v šatně jednotlivých tříd?

8.    Které činnosti Vám chybí v MŠ, uveďte příklad?

9.    Jak hodnotíte domácí úkoly pro rodiče a děti, nezatěžují Vás?

10. Co můžete škole nabídnout ve smyslu spolupráce a podpory školy? (Např. pomoc při úpravě a vybavení školní    zahrady, oprava poškozené malby, malování, oprava školního nábytku, zprostředkování exkurze, besedy, sponzorské dary jak finanční, tak ve formě pastelek, papírů, hraček aj.)

11. Chcete nám ještě něco zajímavého nebo důležitého sdělit?

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.