Hodnocení dotazníkového šetření pro rodiče,

které proběhlo v měsíci dubnu 2019
na odloučeném pracovišti Jablonské  nábřeží

Rozdaných dotazníků: 42 ks

Vrácených dotazníků: 18 ks

Účast:  42,85 %

Otázka č. 1

Rodiče hodnotí budovu MŠ pozitivně. Vnímají ji jako čistou, vkusně vyzdobenou – jsou spokojeni. Nebyla žádná negativní reakce.

Otázka č. 2

S vybavením školní zahrady jsou téměř všichni spokojeni. Vzhledem k její velikosti není možné na ní umístit více herních prvků pro děti. Rádi bychom zachovali i volnou travnatou plochu k míčovým hrám a umístění sezonních věcí k dětským hrám (vodní svět, stan, fotbalové branky, atd. …)

Otázka č. 3

Informovanost rodičů o plánovaných akcí je hodnocena kladně. Nástěnka ve vestibulu školky je přehledná. Velice kladně je ohodnoceno, že informace jsou vyvěšeny s dostatečným předstihem.

Ve dvou případech byla zmínka o nepřehlednosti informací na webových stránkách školky.

Opatření:

Bylo by dobré vědět konkrétně jak je nepřehlednost myšlena, aby mohla být provedena náprava. Případnou možnost projednám se správcem webových stránek.

Otázka č. 4

Míra informovanosti učitelek o problémech dětí směrem k rodičům je dostatečná. Jiná odpověď v dotaznících nezazněla. Rodiče oceňují, že se učitelky snaží společně s nimi najít řešení, které povede ke spokojenosti obou stran.

Otázka č. 5

V činnostech,  které mají děti rády, se často opakovalo:

doma – kreslení, malování, stolní hry, společenské hry, puzzle, hra na tabletu

V MŠ – tvoření – malování, kreslení, modelína, cvičení, pobyt na zahradě

Otázka č. 6

Akce pořádané školkou pro rodiče a děti jsou hodnoceny velice pozitivně. Rodiče je vítají, jsou spokojeni s jejich organizací, přípravou, tématy akcí (Den země, Čarodějnické odpoledne, Rozsvícení stromečku, ….)

Otázka č. 7

V otázce zdali rodiče čtou ŠVP, který je uložen na šatnách tříd dotázaní odpověděli následovně:

ANO – 12

NE – 4

ZBĚŽNĚ – 2

Podle odpovědí se domnívám, že si někteří pletou ŠVP s plánem týdne.

Opatření:

V září, na první schůzce pro rodiče se zaměřím na to, abych rodičům lépe vysvětlila rozdíl mezi těmito dokumenty.

Otázka č. 8

Na otázku, co rodičům ve školce pro své děti chybí, bylo nejvíce odpovědí – nic, je zde vše potřebné, nevím o ničem,…

Ve dvou dotaznících byla odpověď – logopedická průprava.

A ve dvou dotaznících – výuka cizího jazyka.

Opatření:

Logopedické chvilky jsou zařazeny každý den do řízených činností při práci s dětmi. Děti s IVP mají při individuální činnosti zařazenou mimo jiné i logo chvilku, kde se asistent cíleně dítěti věnuje – rozvíjí oblast slovní zásoby, svoji správnou výslovností mu jde příkladem, vzájemnou komunikací nad obrázky a knihami rozšiřují nejen všeobecný přehled – ale právě nedostatky v oblasti logopedie.

O zařazení výuky cizího jazyka se zatím neuvažuje.

Otázka č. 9

Zdali zatěžují rodiče domácí úkoly?

- stejné a jednoznačné odpovědi – nezatěžují

- v několika odpovědích je naopak vítají, jako dobrou přípravu na školu

Otázka č. 10

Oslovili jsme rodiče s prosbou, co mohou škole nabídnout – ve smyslu spolupráce a podpory. Nejvíce nabídek bylo v oblasti darování kancelářských papírů, pastelek. Darování zachovalých nepotřebných hraček. Dále pomoc při stěhování v případě malování školky, nabídka drobných oprav, drobné údržbářské práce.

Otázka č. 11

- nerada bych se dopustila špatné informace při vyhodnocení této otázky…Chcete nám ještě něco zajímavého nebo důležitého sdělit? …proto si dovolím odpovědi z dotazníků citovat

- vážím si trpělivosti všech p.učitelek a děkuji za milou péči o mou dceru

- s chodem školky jsme velice spokojeni, všechny paní učitelky jsou příjemné, vstřícné a mají pochopení

- v MŠ Nábřežní jsme moc spokojení. Velmi chválíme p.kuchařku za pěkná a dle dcery chutná jídla, jako rodiče za zdravá jídla. Velký palec nahoru všem p.učitelkám

- pochválit všechny co se snaží se dětem věnovat a naučit je vše nové. Asi to není jednoduché tolik ďáblíků pohromadě uhlídat. Ale vy si poradíte. U výkresů jsou super popisky, jaké techniky jsou použity, co se procvičuje

- děkujeme za to, že jste a pěkně se věnujete dětem. Je to chvályhodné…

- ano, jsem moc vděčná, že dcera chodí právě do Nábřežní školky, kde je opravdu skvělý kolektiv pí. Učitelek. Velký dík paní učitelce Míše za skvělý přístup v začátcích našeho působení ve školce. Pro mě je nesmírně důležité vědět, že dcera je v klidném a bezpečném prostředí. Děkuji Vám dámy.

- naše dítě navštěvuje Nábřežní školku, kde se mi líbí styl výuky a pocit rodinného kolektivu pro děti. Kdybych mohla i já bych sem ráda chodila.

Děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas k vyplnění dotazníků. Vážíme si všech odpovědí a názorů, které nám byly sděleny. Upřímnou radost  nám udělala skutečnost, že jsme nezaznamenali žádný velmi negativní postřeh a že naše práce a činnost je vnímána pozitivně.  Přínosem jsou pro nás ale i kritické informace. Upozorňují nás na nedostatky. Je dobré vědět, kde máme slabá místa a kde je potřeba náprava.

Za kolektiv všech zaměstnanců

Odloučeného pracoviště Hradiskové školky

Jablonské nábřeží

Zapsala Křičenská Pavla

Dne 1. 7. 2019

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.