Máme tu pomalu začátek nového školního roku, a tak mi dovolte, abych touto cestou poděkovala všem, kteří pomáhají naší mateřské škole, ať už prací navíc nebo sponzorskými dárky.

MŠ Hradisková děkuje všem rodičům za jejich spolupráci, zvláště pak p. Slodičákové, p. Balcarové, p. Brandejsové, p. Filipové, p. Štrumlové, p. Voskové. Také bych ráda poděkovala manželům Kopeckým, Adamcovým, Černohousovým, Kovalčíkovým, Krejčí, Hanušovým, Közlovým, Katzerovým, Zálišovým, Felgrovým, Rousovým, Pelypenkovým, Pecháčkovým, Kaplanovým, Moravcovým a Krejsovým. Velký dík patří i p. Štaudové M., p. Kusému, firmě Lorencová zelenina a Městskému úřadu Jablonné nad Orlicí.

         MŠ Nábřežní by také chtěla moc poděkovat všem rodičům, zvláště pak manželům Černohousovým, Mikulovým a Foglovým. Moc díků patří i firmě Truhlářství SMEJK a paní L. Mikulové.

         Obě školky  moc děkují paní Serbouskové Silvě za její úžasnou práci, vstřícnost a  ochotu.

         Velké poděkování patří i všem p. učitelkám a provozním zaměstnancům za jejich mravenčí práci, trpělivost a ochotu. A v neposlední řadě též paní Štěpánkové, Rizničové a Langrové  za pomoc a p. údržbáři  za jeho práci v MŠ.

         Na závěr mi dovolte, abych všem popřála mnoho sil, úspěchů a chvilek plné sluníčka a pohody v dalším novém školním roce.

                           

                                                                                Lenka Prokopcová,

ředitelka MŠ Hradisková

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.