IMG 20200522 112528 

 

 

 

      V našem Školním vzdělávacím programu je zahrnuto  vzdělávání i v oblasti environmentální výchovy, tak jak to udává Rámcový vzdělávací program. Rádi bychom Vám v pár řádcích pojem environmentální výchova přiblížili…


Pojem Environmentální výchova

       Děti jsou jejím prostřednictvím vedeny k poznávání přírody, k objevům, experimentům. Učí se pozorovat, vnímat, porovnávat. Těmito metodami získávají poznatky, zkušenosti, kladné hodnoty, postoje potřebné k utváření vztahu člověka k živé i neživé přírodě. Získávají pojem o prevenci, péči o životní prostředí. Učí se, jak to udělat, abychom neničili životní prostředí, popřípadě hledají řešení – nápravu už vzniklých škod. Prvních 6 -7 let života dítěte je dle psychologů stěžejní období pro budování postojů a hodnot. Období předškolního věku je tedy optimální start pro začátek seznamování s přírodou a jejími zákonitostmi a ochranou pro naši budoucnost.

 

       S dětmi se snažíme trávit co nejvíce času venku, kromě využití zahrady také chodíme na výšlapy do lesa a do přírody, na pole, louky. Aktivity z řízených činností dle možností převádíme ven, protože pokud chceme děti učit o přírodě, není nic lepšího, než je to učit v přírodě. Stejně tak činnosti propojujeme – tedy dětem můžeme jak ukázat například ovoce na obrázcích a zahrát si nějakou hru ve třídě, tak potom to samé provést venku – zajít do oblasti zahrádek, sadů a ukázat si vše naživo. Často se děti vrací z vycházek zablácené a špinavé, ale plné zážitků a poznatků.


       Situace poslední doby nás přiměla trávit ještě více tohoto času na naší zahradě. Chtěli bychom s dětmi a s jejich i s vaší pomocí vybudovat příjemná zákoutí, kde si budou moci ještě více zaexperimentovat, poučit a zažít spoustu nových věci.

       Plánujeme vybudovat pro děti "Blátivou kuchyňku“, "Hmyzí domeček“,"Vodní koloběh", "Prolézací pavučinku", "Fontánku jako pítko pro ptáčky", "Domeček pro skřítky", "Malý koutek k pěstování čehokoliv", "Chodník pro bosé nohy" a další a další a další věci…….
Hledáme proto nezištné pomocníky, kteří by nám v našem snažení uměli, chtěli a mohli pomoci.

                                                                                                     Moc děkujeme předem !

 

IMG 20200528 104535

 

IMG 20200527 095037

 

IMG 20200527 094708

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.