Máme tu pomalu začátek nového školního roku, a tak mi dovolte, abych touto cestou poděkovala všem, kteří pomáhají naší mateřské škole, ať už prací navíc nebo sponzorskými dárky.

MŠ Hradisková děkuje všem rodičům za jejich spolupráci, zvláště pak p. Slodičákové, p. Balcarové, p. Brandejsové, p. Filipové, p. Štrumlové, p. Voskové. Také bych ráda poděkovala manželům Kopeckým, Adamcovým, Černohousovým, Kovalčíkovým, Krejčí, Hanušovým, Közlovým, Katzerovým, Zálišovým, Felgrovým, Rousovým, Pelypenkovým, Pecháčkovým, Kaplanovým, Moravcovým a Krejsovým. Velký dík patří i p. Štaudové M., p. Kusému, firmě Lorencová zelenina a Městskému úřadu Jablonné nad Orlicí.

         MŠ Nábřežní by také chtěla moc poděkovat všem rodičům, zvláště pak manželům Černohousovým, Mikulovým a Foglovým. Moc díků patří i firmě Truhlářství SMEJK a paní L. Mikulové.

         Obě školky  moc děkují paní Serbouskové Silvě za její úžasnou práci, vstřícnost a  ochotu.

         Velké poděkování patří i všem p. učitelkám a provozním zaměstnancům za jejich mravenčí práci, trpělivost a ochotu. A v neposlední řadě též paní Štěpánkové, Rizničové a Langrové  za pomoc a p. údržbáři  za jeho práci v MŠ.

         Na závěr mi dovolte, abych všem popřála mnoho sil, úspěchů a chvilek plné sluníčka a pohody v dalším novém školním roce.

                           

                                                                                Lenka Prokopcová,

ředitelka MŠ Hradisková

 

Co máme ve školce raději?

Meloun, to je mňamka, říká tatík, mamka😉
Ve školce ho milujeme, jen se po něm olízneme.
Je lepší než cukrovinky, co dostanem u maminky
😋

Milujeme ovoce a jak klasik praví,
že je  plné vitamínů, přináší nám zdraví.

Bonbónek či melounek? Kdo nám na to odpoví?
Zeptejte se doma děti, jsou jediní, kdo to ví!
😉

 

IMG 20190529 0947132

 

IMG 20190618 093622


 

Prosím rodiče předškoláků, kteří už o prázdninách nebudou navštěvovat MŠ, aby si zrušili trvalý příkaz !!

Vyúčtování předškoláků bude provedeno až v září.
Pak Vám na účet vrátím peníze a na e-mail  pošlu vyúčtování.

Dětem, které nebudou chodit o prázdninách / ani 1 den / celé prázdniny odhlásím.
Vše musí mít nahlášeno i ve své třídě.

Matyášová

           

Oznámení o přerušení provozu

logo2010

MŠ HRADISKOVÁ 

v červenci a srpnu 2019

               

Provoz MŠ Hradisková bude na základě § 3 vyhl.č.14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání 
přerušen
od pondělí 8.7.2019 do neděle 11.8.2019.

Od pondělí 8.7.2019 do pátku 12.7.2019 je v nutných případech možnost umístit děti na odloučené pracoviště MŠ Jablonské nábřeží.
Závazné písemné požadavky na zařazení dětí na toto pracoviště podávejte do pátku 21.6.2019 na třídách naší MŠ.
Podle § 6 odst.4 stanovuji za oba měsíce (červenec, srpen) úplatu ve výši 450,-Kč a to i v případě pokud dítě navštíví MŠ jen  jeden den v měsíci.
Pokud dítě bude na oba měsíce odhlášeno stanovuji úplatu ve výši 0,-Kč.
Ředitelka MŠ
Bc. Lenka Prokopcová
Vyvěšeno dne :  18.3.2019

Oznámení o přerušení provozu

LOGO NÁBŘEŽNÍ OPRAVA

MŠ JABLONSKÉ NÁBŘEŽÍ

v červenci a srpnu 2019

Provoz MŠ Jablonské nábřeží bude na základě § 3 vyhl.č.14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání 
přerušen

od pondělí 15.7.2019 do neděle 20.8.2019.

Od pondělí 12.8.2019 do pátku 16.8.2017  je v nutných případech možnost umístit děti do MŠ Hradiskové.
Závazné písemné požadavky na zařazení dětí na toto pracoviště podávejte do pátku 21.6.2019 na třídách naší MŠ.
Podle § 6 odst.4 stanovuji za oba měsíce (červenec, srpen) úplatu ve výši 450,-Kč a to i v případě pokud dítě navštíví MŠ jen  jeden den v měsíci.
Pokud dítě bude na oba měsíce odhlášeno stanovuji úplatu ve výši 0,-Kč.
Ředitelka MŠ
Bc. Lenka Prokopcová
Vyvěšeno dne :  18.3.2019

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.