logo m2010

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADISKOVÁ

 HRADISKOVÁ   619, JABLONNÉ   NAD   ORLICÍ

 PSČ 561 64, tel.:465 642 291  

 

 

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, že vyhovuje/nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hradiskové, Jablonné nad Orlicí.

 

 
 
Evidenční číslo dítěte Výsledek zápisu   Evidenční číslo dítěte Výsledek zápisu
1 přijat/a   22 přijat/a
23 přijat/a   3 přijat/a
9 přijat/a   24 přijat/a
29 přijat/a   21 přijat/a
26 přijat/a   10 přijat/a
27 přijat/a   12 přijat/a
25 přijat/a   33 přijat/a
32 přijat/a   18 přijat/a
16 přijat/a   17 přijat/a
30 přijat/a   4 přijat/a
19 přijat/a      
20 přijat/a      
14 přijat/a      
11 přijat/a      
7 přijat/a      
8 přijat/a      
5 přijat/a      
28 přijat/a  
13 přijat/a  
31 přijat/a  
2 přijat/a  
6 přijat/a  
15 přijat/a  
Vyvěšeno dne: 22.5.2017                                     Bc. Lenka Prokopcová, ředitelka MŠ

Zápis do MŠ HRADISKOVÁ se bude konat v KVĚTNU 2018 !!!

Přesné datum  uveřejníme nejméně měsíc dopředu!

 

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.