ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

na školní rok 2018 -2019

 se uskuteční     

 v MŠ HRADISKOVÁ

logo2010

 ve čtvrtek 10. 5. 2018

od  9:00-11:30 h a od 13:00-16:00h


  v MŠ JABLONSKÉ NÁBŘEŽÍ

LOGO NÁBŘEŽNÍ OPRAVA

 ve STŘEDU 9. 5. 2019 

 od  9:00-11:30 h a od 13:00-16:00h


!!Je nutné, aby se rodiče dostavili v určených dnech do té MŠ,
kam chtějí své dítě umístit!!!


 UPOZORNĚNÍ !!!
Musí být přihlášeny i ty děti,
které nastoupí během celého školního roku 2018-2019
(1.září 2018– 30.června 2019) 

Při zápisu předají zákonní zástupci dětí ředitelce školy vyplněnou
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání !
 (formuláře jsou k dispozici v MŠ nebo ke stažení na těchto stránkách).  
Doporučujeme všem využít uvedené termíny a hodiny zápisu. 

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.