V úterý 3.10.2017 Nábřežní školku navštíví mluvčí policie

por. Bc. Lenka Vilímková.

Od 9.00 hodin bude besedovat se všemi dětmi na téma bezpečnost v silničním provozu, ve společnosti a o situacích - jak reagovat při setkání s cizími lidmi.

 Prosíme rodiče, přiveďte děti do 8.00 hodin, aby se stihly v klidu nasvačit.

Děkujeme!

 

 

20170913 091612

 

 

 

1.vycházka Sovy 2

 

        Nový školní rok se začíná pomalu, ale jistě dostávat do každoročních ,,kolejí".
Nové
děti, ale i ty, které již školku znají si s paní učitelkami na sebe zvykají, užívají společné hraní, trochu slziček, ale i vycházky.

- Ve středu 13.9.2017 opět přijal naše pozvání hudebník p. Jiří Bílý s programem „Z pohádky do pohádky“. Velice pěkné! Pane Bílý - děti i p. učitelky děkují!

- Děti ze třídy Soviček při jedné z vycházek navštívily vlakové nádraží, kde pozorovaly příjezdy, posunování i odjezdy vlaků…

- Další vycházka nás zavedla na faru za zvířátky,  kde jsme se potkali i s panem farářem Pokorným, který nám velice poutavě vyprávěl o opravě věže místního kostelíka. Nechal nám dokonce osahat a potěžkat měděnou kouli, která bude usazena na vršek kopule kostela, kam bude uložen i ,,poklad" - schránka s informacemi popisující naše město v roce 2017. Vyzval děti, pokud by chtěly, tak mohou nakreslit obrázek a zanechat tím vzkaz pro další generace - kdoví, kdy a kdo se do ,,pokladu" někdy podívá! 

na faře 9 2017 Sovy 3

20170920 111935

 

 

 

 

 

 

Joga pro děti ve škocle 2017  

 

 

 

ATLETIKA PRO PŘEDŠKOLÁKY BUDE OD ŘÍJNA 2017

PODROBNÉ INFORMACE ZÁJEMCŮM VČAS ZVEŘEJNÍME

RADKA, PAVLA

 

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.