Horké novinky pro MŠ NÁBŘEŽNÍ

 

 

děti

 

 

          Z důvodu zlepšení osvojení si českého jazyka, zahájíme od 26. 9. 2023 činnost jazykového kroužku ,,Mluvílek“. Bude se týkat dětí jiné národnosti než české, které jsou zapsané od 1. 9. 2023 k docházce do MŠ Hradisková Jablonné nad Orlicí a dochází na odloučené pracoviště Jablonské nábřeží. S dětmi bude pracovat rodilá mluvčí z Ukrajiny paní Růžičková Natálie. Je zaměstnaná ve firmě Isolit – Bravo, kde pracují téměř všechny rodiče dětí - cizinců. Činnost s dětmi bude probíhat formou her, ukazováním obrázků, čtením, nápodobou každodenních činností zažívaných v praxi a tím rozvíjet aktivní i pasivní slovní zásobu českého jazyka. Mluvílek bude vždy v čase od 7:30 – 8:15 hodin. Ve dnech, kdy bude kroužek probíhat přiveďte svoje děti nejdéle v 7:20 hodin, aby od 7:30 hodin už mohly pracovat s paní Růžičkovou.

Termíny „Mluvílka“ na září – říjen 2023:

26. 9., 5. 10., 10. 10., 11. 10., 18. 10., 19. 10., 23. 10., 24. 10.

 

kuk

 

 

 

 

 

V pátek 29. 9. 2023 bude mít provoz pro přihlášené děti pouze

MŠ Hradisková (U KOUPALIŠTĚ).


Odloučené pracoviště bude uzavřeno.

 

Prosíme rodiče o nahlášení docházky svých dětí

 na tento den u učitelek na třídách (Sovičky, Včeličky).

Učiňte tak do středy  20. 9. 2023

Děkujeme za pochopení.
Křičenská Pavla
Vyvěšeno 15. 9. 2023

 

 

 

pik bez p

 

V pondělí 21. 8. 2023 jsme se s dětmi přenesli do dávných časů středověku.

        Děti viděly středověké zbraně, nádoby, písmo a mince.
Vyzkoušely si rytířské brnění, drátěnou košili.
Ty odvážnější se vydaly do podzemního sklepení, kde byl kat, mučící nástroje a vězení.

 

Děkujeme moc za zážitek informačnímu centru.

 

 

Obrázek WhatsApp 2023 08 28 v 15jpg

 

Obrázek WhatsApp 2023 08 28 v 15.54.06

 

Obrázek WhatsApp 2023 08 28 v 15.54.07

 

Obrázek WhatsApp 2023 08 28 v 1506

 

Heterogenní třída

Vážení rodiče, dovolujeme si vás seznámit s novou informací.

Rozhodly jsme se s kolegyněmi, že od září 2023 budou děti rozděleny v naší školce do smíšených tzv. heterogenních tříd. Dosud jsme je dělily podle věku do tzv. homogenních tříd.

V pár bodech vám nastíníme výhody smíšených tříd.

Výhody heterogenních tříd

1. Větší prostor pro spolupráci.

2. Zavedená pravidla skupinového soužití přijímají děti lépe, když je od nich nevyžadujeme jen my, ale i starší děti, a jdou jim příkladem.

3. Starší děti poznávají v zrcadle mladších svoji zralost, čímž se zvyšuje jejich sebevědomí.

4. Věkově smíšená skupina výrazněji probouzí v dětech potřebu něčeho dosáhnout (lepší uspokojení základních sociálních potřeb).

5. Děti se navzájem učí způsobem, který nemohou nahradit ani učitelé, ani rodiče. Mohou si předávat poznatky znatelně jednodušeji.

6. Když mladší děti pozorují starší při činnostech, je tím povzbuzován první zájem o budoucí úkoly a ulehčen přístup k novým oblastem myšlení. Mladší děti se tímto připravují na zvládání budoucích úkolů a dříve projevují zájem o činnosti, které by od nich ještě nikdo neočekával.

7. Starší děti, pokud jsou vyzvány k vysvětlení, jsou nuceny své znalosti strukturovat, aby je mohly srozumitelně dál předávat mladším dětem (protože jen to, čemu člověk sám porozumí, může vysvětlit druhému člověku – starší děti tak rozšiřují své schopnosti).

8. Věkově odlišné skupiny ovlivňují rozvoj řeči dítěte, dochází k přirozené nápovědě starších dětí, aktivace slovní zásoby.

9. Věkově smíšená třída umožňuje práci s menší skupinou dětí a tím dokonalejšímu procvičení získaných vědomostí či dovedností.

10. Pokud je v heterogenní třídě mladší dítě, které je vyspělejší, přirozeně se snaží vyrovnat dětem starším, nebo naopak dítě méně vyzrálé najde lepší komunikaci s dětmi mladšími.

11. Ve věkově smíšené skupině se děti rychleji vyvíjejí, mají v sobě navzájem vzory.

12. Starší děti se učí toleranci, ohleduplnosti, cítí se být důležité a podle toho se učí i chování k mladším a slabším dětem (výchova k prosociálnímu chování).

13. Nové děti se lépe adaptují na pobyt v MŠ, protože vstupují do kolektivu, kde není tolik plačících děti jako ve třídě homogenní (stejného věku). Mají možnost ze začátku jen pozorovat a postupně se začleňovat do činností podle vlastního rozhodnutí.

14. Pro děti je takto uspořádaná třída přirozenější (rodinný model).

15. Možnost práce v době, kdy mladší děti ještě odpočívají. Více prostoru a času pro individuální přístup a vylepšení nevyrovnaných výkonů v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání. 

16.Více prostoru pro individuální přístup k dětem ve všech věkových skupinách a lepší přehled učitelek o získaných dovednostech a znalostech dětí

Nebylo to jednoduché rozhodnutí, které vzniklo ze dne na den. Již několik let jsme toto rozdělení tříd zvažovali, zjišťovali informace pro a proti.

Prosíme také o připravení dětí na tuto změnu.

Věříme, že naše rozhodnutí pochopíte a podpoříte.

 

Děkujeme!

Učitelky z MŠ Nábřežní

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.