Aktuální informace

 
 
       Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte.   Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole,
stravovalo vždy.                            
 

 Stravné činí: celodenní :  27,- Kč,       polodenní :    21,- Kč

 

CENY STRAVNÉHO   platné od 1.9.2011

Doporučený finanční limit na nákup potravin dle Novely vyhlášky č. 107/2008 Sb.,o školním stravování

žáci MŠ  ve věku 3 – 6 let

 
přesnídávka              7,-  Kč                          7,00   až     13,00 Kč
 
oběd                        14,- Kč                         14,00   až   25,00 Kč
 
svačina                      6,- Kč                           6,00   až    9,00 Kč
 

žáci MŠ ve věku  7 let

 
přesnídávka               9,- Kč                            9,00    až     15,00  Kč
 
oběd                         16,- Kč                          16,00    až   32,00 Kč
 
svačina                       7,- Kč                            7,00    až     12,00
 
     Jídelní lístek sestavuje vedoucí stravování a kuchařka na základě normativů pro
školní jídelny
a podle poznatků o zdravé výživě.
     Je vždy vyvěšen v šatnách dětí a nebo zde na našich stránkách v horní liště!
     Po celý den je zajištěn PITNÝ REŽIM. Cena nápojů je započítaná v ceně stravného.
     Potraviny podle finančního normativu hradí zákonný zástupce.Strávníci 
15  a  více let                                 Doporučený finanční limit na nákup potravin 
školní  zaměstnanci
potraviny           25,- Kč                                 16,00    až     29,50  Kč


         

Jakékoliv změny ve stravování (odhlášení a přihlášení ke stravě) musí rodič nahlásit den předem nebov ten den nejpozději do 7.30 hod. ústně, telefonicky do  MŠ .

Pokud dítě z důvodů nepředpokládané nemoci nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít pouze první den této nepřítomnosti a to v době od 11.30 hod. do 12.00 hod.,déle se nesmí jídlo schovávat a je z hygienických důvodů zlikvidováno.

V případě, že rodiče stravu neodhlásí a dítě není přítomno, přihlašujeme stravu ještě na 2 následující den, poté dítě sami odhlásíme. Pokud rodiče své dítě včas neodhlásí, jsou povinni tuto nahlášenou stravu zaplatit.

 

Stravné musí být placeno včas v určeném termínu v hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny.

Rodiče si vyřizují vše, co se týká stravování, pouze s vedoucí ŠJ, učitelky školy nejsou v těchto záležitostech kompetentní.


 

Opakované nezaplacení stravného v termínu může být  důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ! 


Hana  Matyášová - vedoucí stravování
Lenka Prokopcová - ředitelka MŠ

           

Oznámení o přerušení provozu

logo2010

MŠ HRADISKOVÁ 

 v červenci a srpnu 2014

               

Provoz MŠ Hradisková bude na základě § 3 vyhl.č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání  přerušen
od pondělí 14.7.2014 do pátku 15.8.2014.

Od pondělí 11.8. do pátku 15.8. 2014 je v nutných případech možnost umístit děti na odloučené pracoviště MŠ Jablonské nábřeží.
Závazné písemné požadavky na zařazení dětí na toto pracoviště podávejte do pátku 20.6.2014 na třídách naší MŠ.
Podle § 6 odst.4 stanovuji za oba měsíce (červenec, srpen) úplatu ve výši 350,-Kč a to i v případě pokud dítě navštíví MŠ jen  jeden den v měsíci.
Pokud dítě bude na oba měsíce odhlášeno stanovuji úplatu ve výši 0,-Kč.
   
Ředitelka MŠ
Bc. Lenka Prokopcová 
Vyvěšeno dne :  23.1.2014

Oznámení o přerušení provozu

LOGO NÁBŘEŽNÍ OPRAVA

MŠ JABLONSKÉ NÁBŘEŽÍ

v červenci a srpnu 2014

 
Provoz MŠ Jablonské nábřeží bude na základě § 3 vyhl.č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání  přerušen
od pondělí 7.7.2014 do pátku 8.8.2014.

Od pondělí 7.7. 2014 do pátku 11.7.2014   je v nutných případech možnost umístit děti do MŠ Hradiskové.
Závazné písemné požadavky na zařazení dětí na toto pracoviště podávejte do pátku 20.6.2014 na třídách naší MŠ.
Podle § 6 odst.4 stanovuji za oba měsíce (červenec, srpen) úplatu ve výši 350,-Kč a to i v případě pokud dítě navštíví MŠ jen  jeden den v měsíci.
Pokud dítě bude na oba měsíce odhlášeno stanovuji úplatu ve výši 0,-Kč.
Ředitelka MŠ
Bc. Lenka Prokopcová
 Vyvěšeno dne :  23.1.2014 
 

 

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, změny v otevírání a uzavírání jednotlivých tříd:

  1. pavilon –6.30 hod. do 16.00 hod.

    II.pavilon –7.30 hod. do 15.45 hod.

  1. pavilon –7.00 hod. do 16.00 hod.

Děkujeme všem rodičům, kteří chápou naši nelehkou situaci – dojíždění paní učitelky.

Za kolektiv  MŠ HRADISKOVÁ se na dobrou spolupráci s Vámi těší                

Bc. Lenka Prokopcová

 

 

Podkategorie

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.