Mateřská škola Hradisková Jablonné nad Orlicí

     

img_1714
 
 
 


 

        Budova mateřské školy v Jablonném nad Orlicí byla dostavěna v roce 1983. Mateřská škola je trojtřídní, umístěna v prostorné zahradě na okraji města směrem na obec Orličky. Tři pavilony rozlehlé přízemní budovy slouží pro potřeby dětí - současná kapacita je 81 dítě, čtvrtý pavilon je hospodářský. Pavilony jsou propojeny prostornou 60m dlouhou chodbou, která je vybavena jako tělocvična. Každý pavilon je samostatnou jednotkou se zázemím pro pedagogické pracovnice, šatnou a umývárnou pro děti a prostornou místností, která je rozdělena na dvě části - hernu a zároveň ložnici a třídu sloužící též jako jídelna. K té přiléhá výdejna stravy, jež se „tělocvičnou“ dováží z hlavní kuchyně. V hospodářském pavilonu je umístěna školní jídelna s kapacitou 100 jídel, prádelna se sušárnou a zázemí pro školní jídelnu a pracovnice provozu a ŠJ. Budova byla vytápěna akumulačními kamny, nyní topíme tepelnými čerpadly. Prostorná zahrada má pestrý terén, travní plochy i plochy asfaltové, 3 pískoviště, 1 zahradní domek, pružinové a lavičkové houpačky, kolotoč, průlezky, rekonstruovaný bazén. V roce 2003 se začalo s postupnou rekonstrukcí zařízení a vybavení. Byl již zakoupen nový sedací nábytek se stolky do všech tříd, rekonstruovány všechny výdejny, v letech 2003 - 2006 se  postupně  rekonstruovala sociální zařízení v jednotlivých pavilonech. Na podzim roku 2010 došlo k zateplení celé budovy a výměně topení, vody a elektřiny.           
       Okolí MŠ je nádherné. Zahrada mateřské školy sousedí s lesem, k zahradě přiléhá veřejné asfaltové hřiště a v blízkosti je stadion, na oboje máme přístup. Přes silnici je park a koupaliště. Vozovky u školy nejsou na dnešní dobu příliš frekventované.

        Veškeré naše snažení směřuje ve své podstatě k tomu, aby děti čas strávený v mateřské škole prožily radostně, spokojeně a naplno, aby byly uspokojovány jejich potřeby, naplňovány jejich touhy, aby se každé ráno do svých BERUŠEK, KOŤÁTEK A SLUNÍČEK těšily a samozřejmě se naučily spoustu věcí, potřebných pro život v dnešním složitém světě.

 

 Základním východiskem pro naši práci je filosofie Mateřské školy podporující zdraví, která v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu usiluje o proměnu pedagogického přístupu k dítěti, o změnu ve vnímání každého dítěte jako jedinečné osobnosti. Pomocí hlavně prožitkového učení vytváříme u dětí kompetence, jejichž součet definuje dítě, které mateřskou školu opouští, jako osobnost, která je samostatná, sebevědomá a sebejistá, s vlastním rozumem, schopná dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, osobnost přizpůsobivá, odvážná a také zodpovědná, ochotná nejen přijímat, ale také dávat, schopná dále se rozvíjet, učit se všemu, co bude v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší. 

A pokud se nám tato práce bude dařit a naše děti takové budou, je to pro každou paní učitelku to nejlepší vysvědčení za její práci.

 

Prostě chceme dosáhnout toho, aby byly děti do života vybaveny mimo jiné také pocitem,  že  NA SVĚTĚ JE STEJNĚ  DOBŘE JAKO VE ŠKOLCE .

 

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.