MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONSKÉ NÁBŘEŽÍ 

 LOGO NÁBŘEŽNÍ OPRAVA

          Od 1. ledna 2005 se mateřská škola stala jedním společným právním subjektem spolu s mateřskou školou Hradisková. Zřizovatelem je Městský úřad, vlastníkem budovy je i nadále firma Isolit – Bravo


          

           Školka má dvě třídy, které navštěvují děti od 3 do 6 let.Naše mateřská škola byla otevřena v září roku 1973. Školičku vybudoval pro děti svých zaměstnanců závod Isolit. Budova, ve které bylo dříve sedlářství, byla závodem zakoupena a provedena její adaptace. Přistavěna byla kuchyň a vestibul.
            Vznikla tak dvě oddělení mateřské školy. Jedno v přízemí, druhé v I. patře. Za budovou byla vybudována malá zahrada. Do každého oddělení bylo vždy zapsáno 25 dětí, často však kapacita nestačila. Do školky chodily přednostně děti zaměstnanců Isolitu, ale i děti rodičů z jiných závodů. Pro tyto závody platila povinnost na své děti si připlácet. V mateřské škole pracovaly vždy čtyři pedagogické pracovnice, které byly zaměstnanci okresního, později školského úřadu. Provozní personál, školnice a dvě kuchařky, byly zaměstnány závodem Isolit.
            Tak tomu bylo až do roku 1990, kdy došlo k privatizaci závodu. Závod společně s budovou mateřské školy připadl třem majitelům. Nastaly velké obavy o osud naší školky. Naštěstí zvítězil zdravý rozum, majitelé svěřili budovu do pronájmu MÚ, který dál provozuje toto zařízení.
            Až do září roku 2002 zde pracovaly čtyři pedagogické pracovnice a tři provozní zaměstnanci. Od září 2002 klesl počet pravidelně docházejících zapsaných dětí.
             V současné době pracují v MŠ tři pedagogické pracovnice a tři provozní zaměstnankyně.
            Třída „Soviček", kam docházejí děti ve věku 4 až 6 let. Počet dětí je 25. Třída „Včeliček", do které chodí naši nejmladší tříleté a čtyřleté děti.

             Celý kolektiv zaměstnanců se snaží připravit pro děti milé prostředí, aby se zde cítily jako v jedné velké rodině. I přes nevelký prostor, který naše školka nabízí, se pedagogové dětem věnují ve všech směrech vzdělávání. Přihlíží k individualitám, rozvíjí fyzické, psychické a sociální stránky dětí. Snaží se v úzké spolupráci s rodinou vychovat v pokud možno zdravém prostředí samostatné, tvořivé, zdravě sebevědomé, ale především šťastné a spokojené děti.
            K činnostem s dětmi využíváme prostory budovy, školní zahradu a nejbližší okolí školky. I přesto, že je budova umístěna v rušné části města (koleje, frekventovaná silnice, provoz u firmy Bravo) vyžití nám nabízí okolí řeky Tiché Orlice, příroda na „Maláku" a blízké lesy.
             Děti naší školičky se účastní různých veřejných akcí. Vítání občánků, úvodní program na vernisážích. Připravujeme i program pro rodiče v průběhu školního roku. Formou překvapení – vystoupení před vánoci, před svátkem maminek a jiné, ale i společná tvořivá odpoledne rodičů s dětmi v MŠ i v různých místech našeho krásného městečka. Výrobky, které děti společnými silami s rodiči vytvoří zdobí nejen  prostory školky, ale odnáší si je i domů.
            Velice nás těší, že účast na těchto akcích bývá velká. Snad i to vypovídá o zájmu a spolupráci rodičů s naší školičkou.

 

  

 

image3351

 

 

 

 

 

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.